Direct naar de inhoud.

Jatrie

 

 

Project 2

SHCW Jatrie Stuurhut kozijnen k

SHCW nws Jatrie romp afgeverfd k

Jatrie schone scheepshuid

Veenkoloniaal binnenvaartschip

In 2008 verwierf het SHC door schenking een Veenkoloniaal binnenvaartschip, de Jatrie. Het was de wens van de laatste eigenaar Harm Davids dat het schip een plek zou krijgen bij het museum waar hij jaren bijna tegenover had gewoond en waar het schip al die tijd –zonder enige vorm van onderhoud- aan de wal had gelegen. Na een jarenlange discussie over de nieuwe bestemming en mogelijkheden tot restauratie kon er in de winter van 2012 gestart worden met de eerste conserverende maatregelen. De restauratie is in deelprojecten verdeeld waardoor er stap voor stap steeds een onderdeel van het schip kan worden gered. Inmiddels is het schip helemaal schoongemaakt, hebben leerlingen van het Noorderpoort 56 nieuwe dekluiken op maat gemaakt en is het onderwaterschip in de primer gezet waardoor verder verval wordt tegengegaan. Er is goede hoop dat nog dit jaar ook de volledig verrotte  stuurhut kan worden vervangen. Al deze maatregelen werden mede mogelijk door werkleerprojecten en de inzet van vrijwilligers. Uiteindelijk zal het schip een nieuwe vaste plek krijgen op het terrein achter het SHC waar het zal worden ingericht als ontvangst- en expositieruimte over de geschiedenis van de Veenkoloniale scheepvaart en scheepsbouw.

November 2013
Op het Noorderpoort aan de Frankrijklaan zijn leerlingen houtbewerking onder leiding van Harry van Greven bezig met het reconstrueren van de nieuwe stuurhut. Naar verwachting zullen alle onderdelen van de stuurhut de komende paar maanden gereed komen en in het voorjaar naar het schip kunnen worden  getransporteerd en gemonteerd.

Oktober 2012
De restauratie van het Veenkoloniale binnenvaartschip de Jatrie die aan het SHC is geschonken, vordert stapje voor stapje. Op zaterdag 29 september werd de buitenzijde van het schip door een team professionele schilders weer in de verf gezet. Dit gebeurde op initiatief van Erik Schrik, eigenaar van de Noord Nederlandse Verfgroothandel te Stadskanaal die zijn afnemers vroeg een bijdrage te leveren aan het project. Zij kwamen belangeloos meehelpen, waardoor de klus in een dag werd geklaard en het schip nu weer van de originele kleuren is voorzien.Verder is afgesproken dat in het voorjaar van 2013 de Jatrie door dezelfde groep schilders aan de binnenkant zal worden afgeverfd. Jeugdige werkzoekenden en vrijwilligers van de Stichting Jatrie gaan deze herfst en winter het voorwerk voor deze klus verrichten. Het stichtingsbestuur moet overigens nog wel dekking vinden voor deze kosten waarvoor bij diverse fondsen inmiddels een aanvraag is ingediend.