Direct naar de inhoud.

Nieuws

Wat is er momenteel te zien en te doen?

  • 23 juni t/m 4 september ’19: Tentoonstelling ‘Van lint naar kom – 50 jaar gemeente Stadskanaal’
  • Rondleiding in Streekhistorisch Centrum op donderdagen 18 juli, 25 juli, 1, 8 en 15 augustus, aanvang 14.00 uur.
  • 28 juni 2019: Presentatie fotoboek ‘Ter Apel’
  • 16 juni t/m 15 september 2019: expositie ‘Witte Olifanten VI’ door Tilmann Meyer-Faje in Sellingen
  • Streekhistorisch Centrum open op zondag 4 augustus en 1 september
  • Tentoonstelling “Met open armen’ verlengd t/m 23 augustus.
  • Nieuws over SHC de Oude Stelmakerij
  • 7 vrijheidsbomen bij het Streekhistorisch Centrum
  • Van oktober tot mei organiseert het Streekhistorisch Centrum op de zondagmiddag speciale activiteiten, zoals lezingen en concerten. Het programma voor deze en andere bijzondere activiteiten vindt u t.z.t weer u op de pagina Agenda.

Rondleiding in Streekhistorisch Centrum op donderdagen 18 juli, 25 juli, 1, 8 en 15 augustus, aanvang 14.00 uur.

Streekhistorisch Centrum, Ceresstraat 2 (naast de watertoren) te Stadskanaal
Entree:  SHC € 5,00 inclusief consumptie, kinderen en donateurs € 2,00

Komende vakantieperiode geeft historicus Bert Roossien elke donderdagmiddag een rondleiding door het Streekhistorisch Centrum, met een toelichting op de geschiedenis van de Kanaalstreek. Iedereen die graag wat extra toelichting wil op de exposities is van harte welkom. Tevens zal hij met foto’s uit het fotoarchief van het SHC ingaan op de geschiedenis van de streek. De rondleidingen beginnen steeds om 14.00 uur en na afloop is er een consumptie.

Wat is er te zien?
In het hoofdgebouw is de permanente tentoonstelling over de ontwikkeling van de Kanaalstreek van veenmoeras tot moderne woonplaats. In de wisselkamer zijn voorwerpen uit de eigen collectie die te maken hebben met het onderwijs van vroeger tentoongesteld. In het bijgebouw Huisje van Manning is gedurende de hele zomer de tentoonstelling Met Open Armen, nieuwe gezichten in Stadskanaal 1940-1945 te zien. Deze tentoonstelling is verlengd tot en met 23 augustus. Hier is te zien hoe het dagelijks leven van de inwoners van Stadskanaal en omliggende dorpen veranderde na de inval van de Duitse bezetter. Naast zorgen voor hun eigen gezin werd aan hen gevraagd om onbekenden in huis op te nemen. Evacués uit andere delen van het land kwamen naar het noorden, op de vlucht voor verwoesting en honger. Daarnaast is er ook aandacht voor het verzet, de NSB en de Jodenvervolging.

Adres: Ceresstraat 2 Stadskanaal
Voor inlichtingen en groepsbezoek: 0599-612649

Poolse bevrijders met een kanon in de tuin van Huize ter Marse, april 1945. Collectie Streekhistorisch Centrum.

Het SHC komt naar u toe deze zomer!

Deze zomer zijn de tentoonstellingen van het het Streekhistorisch Centrum (SHC) in Stadskanaal niet alleen te zien in eigen huis, maar ook op andere locaties.

200 jaar Buinersluis
In de bibliotheek van Stadskanaal is een tentoonstelling te zien die stilstaat bij de verjaardag van één van de kenmerkende monumenten die Stadskanaal nog heeft, namelijk de Buinersluis. Deze sluis in het centrum van Stadskanaal, tussen Hoofdstraat en –kade, bestaat in 2019 200 jaar. Naar aanleiding van dit jubileum werden de mooiste oude foto’s van de sluis uit het archief van het SHC opgezocht en voor de expositie opgepoetst.
Het Stadskanaal werd vanaf 1765 aangelegd om het gebied te ontwateren en geschikt te maken voor turfwinning en verdere ontginning. De Kanaalgravers begonnen in Bareveld en in 1819 waren zij gevorderd tot ongeveer de huidige Buinerbrug. Om het hoogteverschil in het landschap te overbruggen, moest er een sluis bijgebouwd worden. Hoewel de Buinersluis nu vanaf Bareveld gerekend de derde sluis is, is het in ouderdom de tweede sluis in het Stadskanaal. Aanvankelijk had deze sluis nog een enkele kolk. Er konden slechts enkele schepen tegelijk passeren. Door de toenemende scheepvaart naarmate de ontginning van de Kanaalstreek vorderde, moesten de schippers vaak op hun beurt wachten. Rondom de sluis vestigden zich kappers, bakkers en andere kooplieden. De sluis was een toplocatie! Bijna 100 jaar later werd de sluis verdubbeld. Tegenwoordig staan de sluizen in het Stadskanaal ook op de Rijksmonumentenlijst.

De Buinersluis rond 1910. Collectie Streekhistorisch Centrum Stadskanaal.

De Buinersluis rond 1910. Collectie Streekhistorisch Centrum Stadskanaal.

Van Lint naar Kom
In het gemeentehuis is nu een tentoonstelling in het kader van het 50-jarig bestaan van de gemeente. Onder de titel  ‘Van lint naar kom – vijftig jaar gemeente Stadskanaal’ maakte het SHC een fototentoonstelling die toont hoe de in 1969 gevormde gemeente uitgroeide van karakteristiek veenkoloniaal lintdorp naar een dorp/gemeente met een duidelijke centrumfunctie met voorzieningen en de uitbreiding ‘achter’ het lint. Er is gebruik gemaakt van het uitgebreide fotoarchief van het Streekhistorisch Centrum, waaronder de collectie JosPé die dankzij Rotary Stadskanaal voor het SHC verworven kon worden.

De tentoonstelling 200 jaar Buinersluis zal in de Bibliotheek Stadskanaal te zien zijn tot en met zaterdag 17 augustus. Vanaf maandag 19 augustus staat hij in Zorgcentrum Maarsheerd in Stadskanaal.

De tentoonstelling Van lint naar kom is tot en met 4 september te zien in het gemeentehuis van Stadskanaal.

Allen gratis toegankelijk tijdens de openingstijden van bibliotheek en gemeentehuis.

De tentoonstelling in het Streekhistorisch Centrum zelf,  ‘Met Open Armen, nieuwe gezichten in Stadskanaal 1940-1945’ over Stadskanaal in de Tweede Wereldoorlog, is verlengd tot en met vrijdag 23 augustus!

Van lint naar kom – 50 jaar gemeente Stadskanaal

23 juni 2019

Vanaf 23 juni is de tentoonstelling ‘Van lint naar kom – vijftig jaar gemeente Stadskanaal’ te zien!

De tentoonstelling laat de ontwikkeling zien die Stadskanaal doormaakte van lintdorp naar een dorp/gemeente met een duidelijke centrumfunctie met voorzieningen en de uitbreiding ‘achter’ het lint. Deze ontwikkeling loopt parallel met de economische ontwikkeling en het zestig jarig jubileum van Rotary Stadskanaal op 23 juni.

Voor deze tentoonstelling is gebruik gemaakt van het uitgebreide fotoarchief van het Streekhistorisch Centrum, waaronder de collectie JosPé die dankzij Rotary Stadskanaal voor het SHC verworven kon worden. De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door de schenking van voormalig burgemeester Baukje Galama bij haar afscheid. Met deze tentoonstelling geven wij die gift weer terug aan de inwoners van de gemeente Stadskanaal.

De tentoonstelling is van 23 juni tot en met 4 september te zien in het Klant-Contact Centrum van de gemeente Stadskanaal en zal daarna gaan reizen in de gemeente.

Presentatie fotoboek ‘Ter Apel’

28 juni 2019

Op vrijdag 28 juni j.l. werd in Museum Klooster Ter Apel een fotoboek gepresenteerd met daarin oude en nieuwe foto’s van het dorp Ter Apel. Het uitgangspunt van het boek is een selectie van oude tot zeer oude foto’s waarbij op zo veel mogelijk exact dezelfde plek een nieuwe foto is gemaakt van hoe het daar nu uitziet. Het boek behandelt het gebied van Ter Apelkanaal tot aan de Duitse grens met de buurtschappen Munnekemoer, Barnflair en Burgemeester Beinsdorp.

Samensteller van het boek is Jakob Been, o.a. auteur van de rubriek Vervlogen Verleden in de Kanaalstreek/Ter Apelercourant en meerdere boeken en artikelen betreffende de geschiedenis van Ter Apel. Dit boek maakte hij in opdracht van het Streekhistorisch Centrum, één van de initiatiefnemers van de herdenking van het jubileum van 250 jaar het Stadskanaal en 400 jaar Semslinie in 2015.  In dat jaar verscheen al een soortgelijk boek over Stadskanaal.

De geschiedenis van Ter Apel werd eeuwenlang gedomineerd door de aanwezigheid van het klooster, maar na de ontginning van het veen en de aanleg van het Stads-Ter Apelkanaal tot aan de Duitse grens kreeg het dorp een heel nieuwe dynamiek. Evenals in de plaats Stadskanaal ontstonden er andere middelen van bestaan, met vervoer over water, het spoor en nieuwe bedrijfjes en lintbebouwing langs het kanaal. De aanwezigheid van de bossen rondom het klooster geven het dorp echter een heel eigen karakter. Ter Apel staat zo als het ware met één been in Westerwolde en met het andere in de Veenkoloniën. Het Streekhistorisch Centrum heeft als doelstelling de historie van de Kanaalstreek en aangrenzend Westerwolde te bewaren en onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk mensen. Het nu verschenen fotoboek is echter niet louter een geschiedenisboek. Naast de beelden van vroeger is de situatie van het heden afgebeeld. Hoe het er op een bepaalde plaats nu uitziet geeft een herkenbare context aan de oude, vaak nostalgische beelden van toen. Het wil uitnodigen tot bladeren en de lezer laten verwonderen over wat er veranderd is en wat misschien juist niet. Was het vroeger mooier of heeft de moderne tijd ook een positieve bijdrage geleverd aan hoe we het dorp nu ervaren?

Een eerste exemplaar van het boek Ter Apel werd in Museum Klooster aangeboden aan burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde, die zelf afkomstig is uit Ter Apel. Uitgeverij Profiel heeft het boek fraai geproduceerd.

Het boek is vanaf heden verkrijgbaar bij het Streekhistorisch Centrum en Museum Klooster Ter Apel en vanaf vrijdag 5-7 bij alle boekhandels in de regio.

Boekgegevens: Ter Apel; ISBN-nummer 978 90 5294 2988, 160 pag, full color, rijk geïllustreerd, gebonden. Verkoopprijs € 32,95

De makers van het boek boden het eerste exemplaar aan aan burgemeester Jaap Velema. V.l.n.r. Helen Kämink van het Streekhistorisch Centrum, auteur Jakob Been, Carola van der Burgh-Linde van uitgeverij Profiel en burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde. Foto: J. Kok | SHC

SHC open op zondagen 4 augustus en 1 september

27 mei 2019

Op zondag 4 augustus is het Streekhistorisch Centrum open om te bezoeken. Gedurende de maanden mei tot oktober is het museum namelijk niet elk weekend, maar naast de doordeweekse dagen alleen de eerste zondag van de maand geopend. 

Wat is er te zien?

Bezoek in het hoofdgebouw de vaste tentoonstelling met een introductiefilm over de ontwikkeling van de Kanaalstreek van veenmoeras tot moderne woonplaats. In de wisselkamer zijn voorwerpen uit de eigen collectie die te maken hebben met het onderwijs van vroeger tentoongesteld. In het bijgebouw Huisje van Manning is gedurende de hele zomer de tentoonstelling Met Open Armen, nieuwe gezichten in Stadskanaal 1940-1945 te zien. Deze tentoonstelling is verlengd tot en met eind augustus. Hier is te zien hoe het dagelijks leven van de inwoners van Stadskanaal en omliggende dorpen veranderde na de inval van de Duitse bezetter. Naast zorgen voor hun eigen gezin werd aan hen gevraagd om onbekenden in huis op te nemen. Evacués uit andere delen van het land kwamen naar het noorden, op de vlucht voor verwoesting en honger. Daarnaast is er ook aandacht voor het verzet, de NSB en de Jodenvervolging.

Poolse bevrijders met een kanon in de tuin van Huize ter Marse, april 1945. Collectie Streeekhistorisch Centrum.

De overige eerste zondagen van de maand vallen dit jaar op 4 augustus en 1 september. Daarnaast is het SHC doordeweek geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00-17.00 uur.

Tentoonstelling: met open armen, nieuwe gezichten in Stadskanaal 1940-1945 

Datum: 14 april 2019 t/m 23 augustus 2019
Van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00-17.00 uur en elke zondag van 14.00-17.00 uur.
Entree: € 3,00 per persoon, donateurs gratis
Meer informatie en reserveren voor groepsbezoek: 0599-612649 / info@streekhistorischcentrum.nl

Van  14 april tot en met 23 augustus is er in het Streekhistorisch Centrum (SHC) in Stadskanaal een tentoonstelling te zien over de Tweede Wereldoorlog in en rond Stadskanaal.

De tentoonstelling Met open armen laat zien hoe het dagelijks leven van de inwoners van Stadskanaal en omliggende dorpen veranderde na de inval van de Duitse bezetter. Naast zorgen voor hun eigen gezin werd aan hen gevraagd om onbekenden in huis op te nemen. Evacués uit andere delen van het land kwamen naar het noorden, op de vlucht voor verwoesting en honger. Met enige regelmaat verschenen in Stadskanaal en omgeving nieuwe gezichten in de buurt, in de kerk en op school.

Geëvacueerde kinderen die sinds de winter van 1944/45 in Stadskanaal en omliggendedorpen woonden, vierden de bevrijding samen met hun opvanggezinnen. Ze vertelden hetthuisfront enthousiast over de festiviteiten, zoals de bevrijdingsoptocht in Stadskanaal, hier aan dePoststraat. Collectie Groninger Archieven.

Naast objecten, foto’s, documenten en persoonlijke verhalen zijn in de tentoonstelling twee documentaires te bekijken. Deze besteden aandacht aan de gevolgen van de keuzes die ouders maakten in de oorlog. Kinderen van zowel NSB’ers als verzetsmensen werden levenslang geconfronteerd met deze erfenis.
De tentoonstelling is samengesteld en gerealiseerd door Willy van der Schuit en Helga de Graaf voor de Stichting OVCG. De documentaires zijn geproduceerd door Liefke Knol AV Producties.

Vrijheid is voor mij… 

17 mei 2019

Sinds deze week (17 mei) staan er zeven vrijheidsbomen bij het Streekhistorisch Centrum. Deze bomen zijn gemaakt door leerlingen en docenten van het praktijkonderwijs en VMBO Ubbo Emmius, studenten van  Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal, de Wedeka en het Workout team van de gemeente Stadskanaal.  In de bomen hangen kaartjes waarop scholieren en inwoners van de gemeente hebben geschreven wat vrijheid voor hen betekent.

De bomen stonden bij de zeven oorlogsmonumenten die de gemeente Stadskanaal rijk is. Omdat het ware kunstwerken zijn geworden die nog steeds aanzetten tot nadenken over de vrijheid waarin wij leven, hebben ze nu een plaats gekregen bij het Streekhistorisch Centrum, waar nog tot en met 23 augustus de tentoonstelling ‘Met open armen, nieuwe gezichten in Stadskanaal 1940-1945’ te zien is.  Hier is nog steeds de mogelijkheid om een kaartje met jouw  idee over vrijheid in één van de zeven vrijheidsbomen op te hangen.